Cultuurinitiatieven

Diverse cultuurinitiatieven werden ontplooid door diverse verenigingen, instanties en/of personen. Zij wisten Vitaal Giethoorn te vinden om hen met deze initiatieven en/of activiteiten te ondersteunen.

   • Volksdansen
   • Giethoorn Proms
    Vitaal Giethoorn heeft een adviserende rol gehad tav de organisatie
    Deze avond vond op 27 juni 2015 plaats op het podium op het Bovenwiede