Onze vlag wappert prachtig bij Kulturhus De Eendracht. Ook een vitaal Giethoorn vlag bij jouw sportkantine of clubhuis? Neem dan contact op met info@vitaalgiethoorn.nl.

Welkom bij Vitaal Giethoorn

Sport en cultuur – samen vitaal
Vitaal Giethoorn is een initiatief van de gemeente Steenwijkerland om de vitaliteit en leefbaarheid van Giethoorn te vergroten. Hiervoor is de Stichting Vitaal Giethoorn opgericht; een groep enthousiaste inwoners van Giethoorn die – op vrijwillige basis – samen met u aan de slag gaan om het sport- en cultuuraanbod te optimaliseren en uit te breiden. Op basis van de resultaten van de behoeftepeiling in mei 2014 creëren we- samen met verenigingen en andere lokale partijen – vernieuwend cultuur-, beweeg- en sportaanbod dichtbij de mensen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) actief worden. Voorzieningen worden beter benut, de sociale structuur versterkt en gezondheidsachterstanden verkleind. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitaal dorp. In Vitaal Giethoorn zijn diverse verenigingen vertegenwoordigd. Ontmoet ons!

Wat is Vitaal Giethoorn?

De stichting heeft ten doel het actief investeren in eigen dorpsleven voor en door Giethoorn, alsmede het ontwikkelen van; draagvlak en (nog) meer samenwerking op het gebied van de vitale thema’s: sport, beweging, cultuur en gezondheid  in het dorp Giethoorn.
Het optimaliseren en uitbreiden van het bestaande beweeg-, sport- en cultuuraanbod, het bevorderen van samenwerking  en delen van kennis, kunde en faciliteiten op het gebied van sport, bewegen, cultuur en gezondheid in Giethoorn om daarmee de vitaliteit en leefbaarheid van Giethoorn (en Dwarsgracht & Jonen) te vergroten.
Met elkaar en door onszelf – Een leven lang actief in de eigen omgeving
Binnen Vitaal Giethoorn spelen de behoeften en ideeën van bewoners en cultuur- en sportaanbieders een hoofdrol, noem het gerust modern “noaberschap”, waarbij op plaatselijk niveau allerlei logische sportieve en culturele samenwerkingen ontstaan. Actief meedoen is het sleutelwoord; soms als deelnemer, soms als aanbieder of vrijwilliger of gewoon als supporter. Vitaal Giethoorn is bedoeld voor alle inwoners van Giethoorn (en Dwarsgracht en Jonen), van 0 tot 100 jaar (deelnemers, aanbieders, vrijwilligers, supporters, toeschouwers)!
Op basis van de resultaten van de enquête hebben we 8 werkthema’s geformuleerd waarmee we aan de slag gaan. Binnen deze thema’s gaan we nieuwe – laagdrempelige – activiteiten ontwikkelen, samen met de inwoners, clubs, verenigingen etc. van Giethoorn. Onze projecten mogen niet ten koste gaan van het totale ledenaantal van een vereniging en mogen dus enkel een toevoeging zijn. We maken gebruik van bestaande faciliteiten en accommodaties en blijven in contact met huidige sport- en cultuuraanbieders in Giethoorn. Vitaal Giethoorn wil graag informeren over álle – dus ook reeds bestaande – activiteiten in Giethoorn. Er is immers al veel aanbod, maar dit is bij lang niet iedereen bekend. Het toegankelijk informeren over het totale aanbod in Giethoorn is een van de 8 werkthema’s. Dit totaalaanbod wordt – op termijn –  via deze site gecommuniceerd.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een Vitaal Giethoorn? Uw ideeën en initiatieven zijn van harte welkom! Dit kan zijn als vrijwilliger, club, vereniging etc., voor korte of langere tijd. Of heeft u een goed idee en kunt u hulp gebruiken bij de uitvoering ervan? Vitaal Giethoorn kan faciliteren, verbindingen leggen en uw initiatief onder de aandacht brengen. We nodigen u uit uw ideeën met ons te delen! Ontmoet ons!

.

Aan de slag met 8 werkthema's

Op basis van de meer dan 300 ingevulde enquêtes zijn er 8 werkthema’s geformuleerd om samen met de inwoners van Giethoorn mee aan de slag te gaan.

Aan de slag met 8 werkthema's:

1. FITNESS
2. INFORMATIE OVER (HUIDIGE) AANBOD
3. WANDELEN & HARDLOPEN
4. CULTUUR WORKSHOPS
5. (KORTING)SYSTEEM OM DEELNAME LAAGDREMPELIGER TE MAKEN
6. MUZIEK(EDUCATIE) VOOR KINDEREN
7. MUZIEK(EDUCATIE) VOOR VOLWASSENEN
8. GEZONDHEID & VOORLICHTING

Aan het woord

JannyDekker
JannyDekkerCoördinatorSportstimulering BeweegbeleidSteenwijkerland
“De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren in Steenwijkerland ligt in het stimuleren van gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging en het terugdringen van overgewicht bij haar inwoners. De gemeente wil bijdragen aan een vitaal Steenwijkerland door gezonde keuzes gemakkelijk te maken. Daarbij richten wij ons op het verminderen van ongelijkheid in de kans op een goede gezondheid. Daarom worden er de komende jaren vitale dorpen en wijken ontwikkeld… Veel sport en cultuur in het dorp,
voor en door het dorp … om gezonde keuzes zo gemakkelijk mogelijk te maken … dichtbij huis. Het beweegteam heeft in de afgelopen drie jaren heel prettig en succesvol samengewerkt met partijen in Giethoorn. Met name de samenwerking met de scholen in de Ik lekker Fit!-projecten, sportdagen en de omni sportvereniging leverde veel resultaten en inspiratie op. Veel partijen hielpen mee bij de sportprojecten en voelden zich betrokken bij een levendig, gezond en gevarieerd aanbod voor de kinderen in Giethoorn. Reden om deze energie en betrokkenheid te benutten en uit te bouwen naar een vorm waar het hele dorp voordeel van kan hebben … Vitaal Giethoorn!”
LianneGroen
LianneGroenProjectleider VitaalGiethoorn
“Actief zijn binnen de wereld van cultuur, sport en bewegen, als deelnemer, vrijwiliger of toeschouwer, geeft mensen plezier, voldoening en beleving. Het levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van gezondheid en maatschappelijke activiteit. Door in te spelen op de ideeën en behoeften van de inwoners zal het project Vitaal Giethoorn veel nieuwe mogelijkheden en kansen bieden aan dit levendige dorp.  Giethoorn is klaar voor (nog meer) samenwerking! Laten we er samen iets moois van maken.”

Vitaal Giethoorn werkt samen met