Sportinitiatieven

Diverse sportinitiatieven werden ontplooid door verschillende verenigingen, scholen, instanties en/of personen. Zij wisten Vitaal Giethoorn te vinden om hen met deze initiatieven en/of activiteiten te ondersteunen.